Tak Ada Trump di Cikago

Ujang rupanya geram betul dengan apa yang dilakukan Joni Kemod. Joni menodai marwah serta profesionalitas seorang Sopir Angkot terhadap kondekturnya. Menurut Ujang, meski secara hierarkis jabatan Joni sebagai sopir angkot lebih tinggi ketimbang Ujang, namun Joni tidak boleh memperlakukan kondekturnya secara semena-mena. Hal ini mencoreng-moreng semangat kaum pekerja yang semestinya bersatu. Jika perlu semua buruh angkot sedunia harus bersatu demi kesejahteraan bersama yang merata.